Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

AutoJerry Oy
Elektroniikkatie 3
90590 Oulu

2. Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot:

Heikki Johansson
heikki.johansson ( at ) autojerry.fi

3. Rekisterin nimi

Autojerry.fi – verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään AutoJerry Oy:n toimesta – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja AutoJerry Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

AutoJerry Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. AutoJerry voi luovuttaa asiakkaan tietoja yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin osana palvelun toimittamista tai käyttäjän erillisellä suostumuksella. Tiedot antanut käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti ja muut käyttäjän lisäämät tiedot, kuten kuvat, ajoneuvot, huoltotarpeet, tarjouspyynnöt ja niiden sijaintitiedot, arvostelut, lähetetyt viestit ja saadut tarjoukset.
Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, ja muut yrityksen toiminnasta, palveluista/tuotteista kertovat tiedot sekä palveluun lisätyt tarjoukset, viestit ja asiakasvarausten tiedot. 
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot ja kellonajat, ip-osoitteet sekä muut palvelun kehitystä varten kerätyt käyttötiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä itseltään lomakkeiden täytön yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
AutoJerry Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ulkopuolisille palveluntarjoajille asiakassuhteen hoitamiseksi tai palvelun tuottamiseksi, tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään ja säilytetään Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
- Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
- Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
- Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Tietojen säilytysaika

Palvelun tuottamiseen liittyvät asiakkuuden ja käytön perustiedot tuhotaan viimeistään kuukausi rekisteröidyn pyytäessä palvelun käyttäjätilin lopettamista. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti ja niitä tietoja, jotka vaikuttavat muiden käyttäjien oikeuksiin säilytetään sopimusten mukaisesti.

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus saada pääsy omiin tietoihin sekä oikaista virheelliset tiedot. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu(at)autojerry.fi.

12. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus tietojen siirtämiseen. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu(at)autojerry.fi.