Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

AutoJerry Oy
Luottitie
90540 Oulu

2. Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot:

Heikki Johansson
heikki.johansson ( at ) autojerry.fi

3. Rekisterin nimi

Autojerry.fi – verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään AutoJerry Oy:n toimesta – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja AutoJerry Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

AutoJerry Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tiedot antanut käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä muut käyttäjän profiiliinsa lisäämät tiedot ajoneuvoista ja huoltotarpeista ja tarjouspyynnöistä.
Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, sekä muut yrityksen toiminnasta, tarjouksista ja palveluista/tuotteista kertovat tiedot.
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot sekä muut palvelun kehitystä varten kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä itseltään lomakkeiden täytön yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
AutoJerry Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ulkopuolisille palveluntarjoajille asiakassuhteen hoitamiseksi tai palvelun tuottamiseksi, tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää ja säilyttää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle - esimerkiksi sähköpostin käsittely, sähköpostin välityspalvelut, SMS-palvelut, analyysityökalut.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
- Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
- Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
- Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.