Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

AutoJerry Oy
Elektroniikkatie 3
90590 Oulu

2. Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot:

Heikki Johansson
heikki.johansson ( at ) autojerry.fi

3. Rekisterin nimi

Autojerry.fi – verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään AutoJerry Oy:n toimesta – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja AutoJerry Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

AutoJerry Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. AutoJerry voi luovuttaa asiakkaan tietoja yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Tiedot antanut käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti ja muut käyttäjän lisäämät tiedot, kuten kuvat, ajoneuvot, huoltotarpeet, tarjouspyynnöt ja niiden sijaintitiedot, arvostelut, lähetetyt viestit ja saadut tarjoukset.
Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, ja muut yrityksen toiminnasta, palveluista/tuotteista kertovat tiedot sekä palveluun lisätyt tarjoukset, viestit ja asiakasvarausten tiedot. 
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot ja kellonajat, ip-osoitteet sekä muut palvelun kehitystä varten kerätyt käyttötiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä itseltään lomakkeiden täytön yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
AutoJerry Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ulkopuolisille palveluntarjoajille asiakassuhteen hoitamiseksi tai palvelun tuottamiseksi, tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään ja säilytetään Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
- Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
- Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
- Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.