Autojerry.fi-palvelun käyttöehdot

Ehdot päivitetty viimeksi 01.09.2015.

Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja, joihin sinun tulee tutustua ja hyväksyä, ennen kuin alat käyttämään autojerry.fi-palvelua.

”Palvelulla” tarkoitetaan AutoJerry Oy:n tarjoamaa autojerry.fi -verkkopalvelua, jossa voidaan muun muassa:

  • välittää yksityisten henkilöiden tai yritysten tekemiä tarjouspyyntöjä palveluntarjoajille sekä palveluntarjoajien tekemiä tarjouksia tarjouspyynnön tekijöille
  • välittää neuvoja ja ohjeita
  • luoda ja ylläpitää asiakasprofiileja, ajoneuvoprofiileja ja Palveluntarjoajan profiileja
  • markkinoida omaa osaamistaan ja korjaamoa omassa Palveluntarjoajan profiilissa
  • tarkastella Palveluntarjoajan profiileja ja antaa arvioita Palveluntarjoajista

Palvelua voi selata rekisteröitymättä, mutta tarjouspyyntöjen ja tarjousten jättäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistunnus voidaan myös generoida automaattisesti, kun Palvelua aletaan käyttämään.

"Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan Palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun palveluntarjoajaksi. "Asiakkaalla" tarkoitetaan palvelua, työtä, tehtävää tai muuta sellaista toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön tekijää tai tahoa. Asiakas voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai yritys. "Käyttäjällä" tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

"Sisältö" tarkoittaa tekstiä, piirroksia, valokuvia, äänitiedostoja, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja sekä kaikkia muita tietoja ja viestintää. ”Käyttäjien Sisältö" tarkoittaa sellaista Sisältöä, jonka Käyttäjä lähettää tai siirtää Palveluun tai sen avulla. Käyttäjien Sisältöä ovat esimerkiksi luokittelut, arvostelut, onnittelut, kutsut, sisäänkirjautumiset, yhteystiedot, auton rekisteritiedot, auton muut tiedot, viestit sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka Käyttäjä näyttää tai jotka näytetään julkisesti käyttäjän profiilissa. "AutoJerryn Sisältö" tarkoittaa sellaista Sisältöä, joka on AutoJerry Oy:n luomaa ja jonka se tuo saataville Palvelun kautta. "Kolmansien osapuolten sisältö" tarkoittaa sellaista Palvelun kautta saataville tuotua Sisältöä, jonka on tuottanut joku muu kuin AutoJerry Oy tai Palvelun Käyttäjät. "Palvelun Sisältö" tarkoittaa kaikkea sellaista Sisältöä, joka on tuotu saataville Palvelun kautta. Palvelun Sisältöä ovat esimerkiksi Käyttäjien Sisältö, Kolmansien osapuolten Sisältö ja AutoJerryn sisältö.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Käyttäjiin.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttöehtoja jättäessään tarjouspyynnön, tarjouksen, rekisteröityessään Palveluun tai luodessaan palveluun omaa sisältöä.

AutoJerry Oy:llä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta hyväksi katsomastaan syystä muuttaa Palvelun käyttöehtoja, autojerry.fi-sivujen ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla välitettäviä palveluita.

Jos Palvelun käyttöehtoja muutetaan, AutoJerry Oy:llä on velvollisuus ilmoittaa asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jättäessään tarjouspyynnön, tarjouksen tai kirjautuessa Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

AutoJerry Oy ilmoittaa myös tämän sivun yläosassa, milloin Palvelun käyttöehtoja on viimeksi muutettu. Käyttäjän tulisi käydä tällä sivulla säännöllisesti, sillä Palvelun käyttöehtojen uudet versiot sitovat käyttäjää. Kaikki tällaiset muutokset astuvat voimaan heti, kun uudet Palvelun käyttöehdot on julkaistu. Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että kun hän jatkaa Palvelun käyttöä Palvelun käyttöehtojen muutosten voimaantulopäivän jälkeen, hän hyväksyy samalla muutokset. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja, Käyttäjän ei tule jatkaa Palvelun käyttöä.

2. Vastuunrajoitus

AutoJerry Oy tarjoaa Palveluna markkinointi- ja myyntipalvelun Palveluntarjoajille ja kauppapaikan Asiakkaille, jossa Asiakkaat voivat tehdä tarjouspyyntöjä erilaisista töistä ja palveluista, ja joihin Palveluntarjoajat voivat jättää tarjouksia.

AutoJerry Oy toimii tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

AutoJerry Oy:llä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti.

Käyttäjien tulee ymmärtää, että palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu tarjouksen antajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu tarjouksen antajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Asiakkaalta veloitettava summa voi poiketa autojerry.fi palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Palveluntarjoaja ja Asiakas erikseen tarkemmin sopivat.

Asiakas voi lähettää ajoneuvon huoltoon ja korjaukseen liittyviä kysymyksiä autojerry.fi- palvelussa oleville muille Käyttäjille. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä AutoJerry Oy:tä tai Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

AutoJerry Oy ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajan myöntämät takuut töille ja varaosille voivat poiketa toimipaikkakohtaisesti. Palveluntarjoaja vastaa itse töille ja varaosille antamastaan takuusta. AutoJerry Oy ei ota kantaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajien välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä.

AutoJerry Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen mahdollisten muutosten, huolto- ja päivitystoimenpiteiden tai vastaavien vuoksi tai sulkea tai lakkauttaa Palvelu tarvittaessa jopa ilman ennakkovaroitusta, mikäli tähän on erityisiä perusteita AutoJerry Oy ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. AutoJerry Oy ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

AutoJerry voi tehdä varmuuskopioita Palvelusta ja siellä olevasta sisällöstä, mutta valitettavasti sisältöä voi hävitä tai sisältö voi muuttua ja siksi on suositeltavaa, että Käyttäjät ylläpitävät omaa varmuuskopiota omasta Sisällöstä. AutoJerry Oy ei ota vastuuta hävinneestä tai muuttuneesta Sisällöstä tai vahingosta, joka Käyttäjälle aiheutuu hävinneen tai muuttuneen Sisällön johdosta.

AutoJerry Oy ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat autojerry.fi-sivujen tai Palvelun käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvistä vahingoista.

AutoJerry Oy ei vastaa Kolmannen osapuolen Sisällöstä, kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon autojerry.fi-verkkosivuilta on linkki.

Autojerry.fi-sivustojen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat AutoJerry Oy:lle. Kaikki oikeudet autojerry.fi-sivuihin ja AutoJerryn Sisältöön pidätetään. 

3. Markkinointi ja Käyttäjän Palveluun lisäämä Sisältö

Palvelun Käyttäjät hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämäänsä Sisältöä voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttöehtojen sekä lain puitteissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). AutoJerry Oy ei ole vastuussa mahdollisista oikeudenloukkauksista, mikäli tällaista Sisältöä on Palveluun Käyttäjän toimesta lisätty. AutoJerry Oy:llä on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen Sisältö.

Käyttäjä on itse vastuussa Käyttäjän Sisällöstä, ja kun Käyttäjä julkaisee Sisältöä, sitä ei voi joissakin tapauksissa enää poistaa. Käyttäjällä itsellään on kaikki vastuu Käyttäjän Sisällöstä, sen luotettavuus, laatu ja virheettömyys mukaan lukien. Käyttäjä on itse vastuussa myös siitä, jos Käyttäjä antaa Käyttäjän Sisällössään sellaisia tietoja, joista hänet voi tunnistaa. Käyttäjä vakuuttaa, että hän joko omistaa Käyttäjän Sisällön tai Käyttäjällä on sen käyttämiseen ja käytön sallimiseen tarvittavat oikeudet. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että autojerry.fi sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän  Sisältöä.

Jos Käyttäjä on valtuutettu merkkihuolto tai kuuluu johonkin varaosa- tai korjaamoketjuun tai on markkinointiyhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, Käyttäjä voi tämän ilmoittaa Palvelussa. Käyttäjän tulee tällöin varmistua, että hänellä on oikeus näyttää Palvelussa kyseisen kolmannen osapuolen logo tai tuotemerkki Käyttäjän tietojen yhteydessä. 

Käyttäjä saattaa olla korvausvelvollinen, jos Käyttäjä esimerkiksi julkaisee Käyttäjän Sisällössä virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja; tai jos Käyttäjä rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, moraalista oikeutta, yksityisyyttä, oikeutta päättää oman nimensä tai kuvansa käytöstä tai mitä tahansa muuta immateriaali- tai omistusoikeutta. Käyttäjä on vastuussa myös, jos Käyttäjän Sisällössä on laitonta materiaalia, esimerkiksi lainvastaista vihapuhetta tai pornografiaa; tai jos Sisältö on vahingollista tai haitallista alaikäisille; tai jos Sisältö rikkoo mitä tahansa lakia tai säännöstä tai yllyttää niiden rikkomiseen.

AutoJerry Oy voi käyttää kolmansia osapuolia, kuten esimerkiksi IT-alihankkijoita, operoimaan ja ylläpitämään Palvelua ja Palvelun Sisältöä. AutoJerry Oy:n valtuuttamilla kolmansilla osapuolilla voi olla pääsy kaikkeen Palvelun Sisältöön. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt myös, että AutoJerry Oy:n valtuuttamat kolmannet osapuolet saavat samat oikeudet Palvelun Sisällön hallintaan, kuin mitä AutoJerry Oy:llä on.

4. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamansa Sisällön oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, AutoJerry Oy:llä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tahi palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa.

AutoJerry Oy:llä on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestitse (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon). Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty Sisältö ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. AutoJerry Oy ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

AutoJerry Oy:llä on oikeus valvoa kaikkia Käyttäjien Sisältöä. AutoJerry Oy:llä on oikeus moderoida eli muokata kaikkea Käyttäjien lisäämää ja luomaa sisältöä kuitenkin siten, ettei Sisällön keskeinen viesti muutu. Moderointi on oikeutettua kun AutoJerry Oy uskoo moderoinin parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun AutoJerry Oy uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa Palvelua. Käyttäjät voivat pyytää AutoJerry Oy:tä poistamaan moderoitua Sisältöä  Palvelusta. AutoJerry Oy voi jättää julkaisematta Käyttäjien Sisältöä, AutoJerry Oy voi estää Käyttäjän pääsyn Palveluun ja AutoJerry Oy voi poistaa Käyttäjän tilin ja profiilin Palvelusta, milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman erillistä syytä.

Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot Palvelun kautta on kiellettyä. AutoJerry Oy:lla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

Palvelua ei saa käyttää saadakseen hintatietoja ja tarjouksia olemassa olemattomiin töihin. Korjaamoyrittäjät ja korjaamotyöntekijät eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien korjaamojen hintojen tiedusteluun. Tarjouspyyntöjen tulee ehdottomasti liittyä ajoneuvoihin, jotka Asiakas omistaa tai ajoneuvoihin joiden omistaja on antanut Asiakkaalle luvan tehdä tarjouspyyntö omistajan puolesta.

AutoJerry Oy:llä ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Sisältöä Palvelussa.

Palvelu voi välittää Asiakkaan yhteystiedot, auton rekisteritiedot ja muuta Käyttäjän Sisältöä Palveluntarjoajalle silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen Palvelun kautta, puhelimella ja/tai sähköpostilla.

5. Julkisuus

AutoJerry Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa AutoJerry Oy:n asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palvelussa olevien Palveluntarjoajien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Asiakkaiden profiilien sisältö on siinä määrin julkista Palveluntarjoajille, kuin palvelun toiminta vaatii. Palveluntarjoajat voivat tarkastella Asiakkaiden palvelussa tekemiä tarjouspyyntöjä, jotka sisältävät Asiakkaiden luomaa sisältöä, mukaan lukien Asiakkaan etunimi, auton rekisteritiedot ja auton muut tiedot. AutoJerry Oy ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisää tai linkittää Palvelun sivuille henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

AutoJerry Oy voi kerätä, käsitellä, jakaa, julkaista ja analysoida tietoja autojerry.fi-sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin, toimeksiantoihin ja tarjouksiin liittyvistä tilastotiedoista.

6. Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä toimeksiannon, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja todelliset tiedot. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjän tulee päivittää tietonsa. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ilman AutoJerry Oy:n erillistä kirjallista lupaa.

Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajien tapauksessa toimipaikkakohtainen. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä teeskennellä olevansa joku toinen henkilö. Tilin luonnin yhteydessä luodaan salasana. Salasana on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajan tapauksessa toimipaikkakohtainen, eikä salasanaa saa luovuttaa muille henkilöille. Salasana on pidettävä turvallisessa paikassa. Jos Käyttäjä unohtaa salasanan tai salasanaa käytetään väärin, Käyttäjä voi luoda Palvelussa uuden salasanan tai ottaa yhteyttä Palveluun ja pyytää salasanan käytön estoa ja uuden salasanan luontia. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu voi muokata ja lisätä Sisältöä käyttäjätiliin ja käyttäjäprofiiliin.

AutoJerry Oy:llä on lupa integroida ja siirtää käyttäjätilejä AutoJerry Oy:n omaan muuhun käyttöön tiedottamalla rekisteröityneitä käyttäjiä siitä palvelussa. AutoJerry Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja tai niiden henkeä. 

7. Käyttäjien profiilit

7.1. Asiakasprofiili

Jotta Asiakas voi käyttää autojerry.fi-palvelua Asiakkaan tulee luoda oma asiakasprofiili, joka pitää sisällään perustietoja Asiakkaasta, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä perustietoja Asiakkaan ajoneuvosta mukaan lukien ajoneuvon merkki, malli, käyttötietoja sekä rekisterinumero. Jos Asiakas on itse korjaamoyrittäjä tai työskentelee korjaamossa, tulee Asiakkaan kertoa tämä omassa tarjouspyynnössään, jolloin tämä tieto välitetään tarjouspyyntöjen mukana Palveluntarjoajille.

7.2. Palveluntarjoajan profiili

Palveluntarjoajat voivat ylläpitää omaa Palveluntarjoajan profiilia jossa on tietoa korjaamosta ja heidän osaamisestaan. Palveluntarjoajat voivat ladata profiiliin Sisältöä siinä määrin, kun katsovat sen olevan hyödyllistä. Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Palveluntarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Palveluntarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Palveluntarjoajien palveluja. AutoJerry Oy voi tarvittaessa päivittää ja parantaa Palveluntarjoajien profiileja.

Palveluntarjoaja voi luoda oman Palveluntarjoajan profiilinsa ja profiilia voidaan täydentää julkisista lähteistä saatujen tietojen avulla.

8. Palvelun tiedot, Sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, nimet, tuotemerkit, logot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu Sisältö ovat yksinomaan AutoJerry Oy:n omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja Sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman AutoJerry Oy:n lupaa on kiellettyä.  Aineistoa saa lainata vain Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman AutoJerry Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Yksittäisellä Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö AutoJerry Oy:lle. 

9. Evästeiden käyttö ja IP-osoitteet

Palvelu voi tallentaa Käyttäjien sivuston kautta lähettämiä tietoja sekä käyttöön liittyvää kerättyä tietoa. AutoJerry Oy sekä sen yhteistyökumppaneina toimivat kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä, paikallisesti tallennettuja objekteja (joita kutsutaan myös ”flash-evästeiksi”) sekä muita samankaltaisia tekniikoita, kun Käyttäjä käyttää Sivustoa (nämä yhdessä ”Evästeet”). Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joissa voi olla yksilöllisiä tunnisteita ja ne saatetaan muiden kohteiden lisäksi tallentaa myös tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi, teille lähettämiimme sähköpostiviesteihin tai verkkosivuillemme. Evästeet voivat välittää Käyttäjää ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja, esimerkiksi käytetyn selaimen tyypistä, hakuasetuksista, Käyttäjälle näytetyistä mainoksista, Käyttäjän klikkaamista mainoslinkeistä sekä Palvelun käyttöajankohdista. Evästeet saattavat olla pysyviä tai istuntokohtaisia.

Evästeitä voidaan käyttää parantamaan palvelun toiminnallisuutta. Mikäli Käyttäjä haluaa estää evästeiden käytön, tämä tapahtuu muuttamalla selaimen asetuksia.  Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden poistaminen tai käytön rajoittaminen voi huonontaa Palvelun toiminnallisuutta. 

Milloin tahansa Käyttäjä vierailee Palvelun sivustoilla Käyttäjän laitteen IP-osoite voidaan tallentaa Palvelussa.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin autojerry.fi-palvelun Sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään sovittelemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sovintoa ei synny neuvotteluteitse, asia ratkaistaan välimiesmenettelyllä Oulussa.

11. Otsikot.

Käyttöehtojen eri osioiden otsikot on tarkoitettu ainoastaan käyttöehtojen lukemisen helpottamiseksi eikä otsikoilla ole mitään sopimuksellista tai lainopillista merkitystä.